Kävlingeåen – Et geddefluefiskevand i særklasse!

Fluefiskeri efter monstergedder i det sydsvenske – Få timers kørsel fra København!

Lige så snart man taler om Kävlingeåen, eller Löddeåen som den hedder på de nederste kilometer, rettes tankerne mod de monstergedder som hvert år fanges af sydsveriges dygtige specimenhuntere. Mine egne erfaringer fra åen var aldeles indskrænkede, det var mest jiggfiskeri efter sommeraborren jeg havde prøvet.

Forberedelse

I midten af april træffede jeg min fiskekammerat, Robin Ekman under en fisketur på sydkysten og fik ved denne lejlighed tilbudt, at følge med på en geddesafari til ovennævnte vand. Robin havde en uge guidet et par tyske fiskekammarater langs kysten og tænkte på, at tilbyde dem et lidt anderledes eventyr.

Det var en strålende dejlig aprildag, og jeg skulle mødes med Robin på Shellstationen i Kävlinge, hvor vi kunne købe fiskekort. Eftersom jeg ankom først, fik jeg lidt tid til at studere kortet som fulgte med.

Alle fiskestræk og tilkørselsveje er velafmærkede, således at selv lystfiskere langvejsfra uden besvær kan orientere sig. Jeg blev forventningsfuld, da det ifølge fiskekortet fremgik, at alle gedder over 100 cm. skal genudsættes. En regel som helt sikker sikrer åens gode og store geddebestand i lang tid fremover.

Rimteflex..

Endelig kom Robin, hans far og en af tyskerne og nu kunne vi begynde planlægningen af dagens fiskeri. Efter en kort diskussion, blev vi enige om at dagens fiskeri skulle påbegyndes præcist udenfor Kävlinge.

Jeg startede mit fiskeri ved Rinnebäck, nedefor den gamle stenbro, med håbet om at der kunne stå en fin gedde i strømkanten lige nedenfor en af bropillerne.

Allerede i et af de første kast, var der noget som havde fat i min 15 cm. lange geddeflue, men det som kom op var ingen gedde – det var en enorm brasen som uden nogen andledning havde fundet min chartreusefarvade geddeflue, uimodståelig. Inden jeg fik kastet igen var der flex på Robins stang, men heller ikke denne gang var det en gedde som havde taget fluen, det var en rimte!

To timer senere havde vi alle fået flere rimter, hvilket i og for sig er en meget fornøjelig fluefisk, men det var jo ikke lige dem vi havde i tankerne på denne fisketur.

Til slut bestemte jeg mig for at prøve fiskeriet nedenfor dæmningen – En plads der ovenikøbet fantes gode chancer for eventuelt at fange en havørred eller steelhead.

Et godt stykke ude på dæmningenindså jeg, at det formendtlig vil blive ret svært at fighte en fisk fra denne plads, men inden jeg fik tænkt forskellige løsningsmodeller igennem, blev fluestangen næsten revet ud af hænderne på mig.

Min 9 fods stang stod bøjet helt ned til hjulholderen og forfanget pegede direkte ned i det hvidskummende vand nedenfor opdæmingen. Var det en stor havørred eller regnbue som havde forgribet sig på min geddeflue?

Gedder..

Til min store overraskelse var det faktisk en gedde som efter et par minutter kom op til overfladen. Ikke i min vildeste fantasi havde jeg forestillet mig, at en gedde kunne stå i så hård en strøm.

Efter et par billeder kom gedden retur og vi bestemte os for at tage længere opstrøms til et stræk ved “Lilla Harriet”.

Den blinde gedde

Nedstrøms “kvarnen” ved “Lilla Harriet” fik vi flere smågedder på 1-2 kilo, det virkede næsten som om der stod gedder bag enhver sten i vandet. Til sidst var vi fremme ved en pool, som ifølge Robin og hans far’s erfaringer var et rigtigt hot spot.

Jeg nåede faktisk end ikke at kaste, inden jeg blev bekræftiget i deres antagelser! Nedenfor et væltet træ, som lå i vandet, stod en gedde på ca. 8 kilo og solede sig!

Jeg lirkede forsigtigt min flue ud og lod den synke et lille stykke frem foran gedden. Efter et stykke tid opdagede jeg, at gedden var blind på den ene øje og til slut forsvandt den ind under træet. Jeg gik tilbage til Robin for at høre om han havde haft succes.

Megagedde

Robin fiskede med en flydende geddeflue på ca. 25 cm. Og netop da jeg gik og kiggende på fluen, forsvandt den i en enorm hvirvel ned under vandet!

En gedde på 10-15 kilo fór forbi mig på en meters afstand og Robin skreg af glæde. Men inden jeg fik bakset kameraret op, lød det som et pistolskud og stålforfanget, som ellers skulle kunne holde til 10 kilo, var flænset over i småstykker!

Vi havde alle kontakt med gedder denne vidunderlige aprildag, faktisk har jeg aldrig nogensinde tidligere set så mange gedder over 10 kilo, som her.

Fakta om Kavlingeåen

Kävlingeåen eller Löddeån huser mange forskellige fiskearter, som alle er af stor interesse for fluefiskeren som vil fiske efter vildfisk i et naturligt miljø og i et vildt vand. Foruden gedder er her, en stor bestand af aborrer, rimter samt havørred og steelheads. For de, som har lidt mere tid ved åen, er der også gode chancer for store stationære ørreder.

Kävlingeåen kan deles ind i to sektioner. Den nederste del af åen, som strækker sig op til Högs Mölla, huser en bestand af havvandrende gedder som går op i åen for at yngle. Opstrøms møllen findes der, for det meste, kun stationære fisk som ikke har samme bevågenhed, idet de ikke har de samme forudsætninger for tilvækst som deres havvandrende artfæller har.

Fluefiskerere som har en flydering, kan på den nedre del af åen opleve et geddefiskeri som er “second to none” i relation til de fleste andre fiskevande. Dette fiskeri kræver dog en del lokalkendskab og viljen til at fiske i årets koldeste måneder (Marts/April).

Eftersom de havvandrende fisk ikke har samme forudsigelige standpladser som de stationære fisk, kræves der tålmodighed med fiskeriet, men så er chancen for 20+ kilos fisk også tilstede.

På de øvre dele af åen, er det tilstrækkeligt at kende til nogle få standpladser for, her har man muligheden for at komme i kontakt med gedder op til 15 kilo. At Kävlingeåen er et geddevand i verdensklasse er der ingen tvivl om, at disse monsterfisk derudover kan lokkes til hug med et velplaceret fluekast, gør fiskeriet i åen til en rigtig attraktion.