Sensommerens natfiskeri efter havørreder

Sensommerens natfiskeri efter havørreder

Det er egentlig synd, for sensommersæsonen er fuldt ud lige så givtig som forår og efterår. Og kan man overvinde sin nattefobi og acceptere, at den næste dag ikke er til de store udfoldelser, venter der nogle dejlige naturoplevelser, men i særdeleshed også et godt havørredfiskeri!

Det statistiske grundlag er 103 havørreder fordelt på 35 ture. Fiskeriet i denne periode helt anderledes end forårets natfiskeri. Fiskeriet er karakteriseret ved to relativt døde perioder, aften og morgen, med en gennemsnitlig fangst på henholdsvis 0,7 og 0,4 fisk.

Til gengæld topper fiskeriet mellem kl. 23 og 04 med et gennemsnit på 1,8 fisk eller sagt på en anden måde, 62% af de fisk, der blev fanget i juni – august blev fanget om natten mellem kl. 23:00 – 04:00.

Perioden er også kendetegnet ved, at den gennemsnitlige vandtemperatur på revet stiger fra 13,7 grader til 19,4 grader. Det er overvejende blankfisk op til ca. 1.5 kg. der huserer på revet, men der kan være enkelte store imellem.

Længere hen i perioden vil et begyndende indtræk af fisk på gydevandring være indenfor rækkevidde og de kan sagtens snige sig over de 2 kg. Der er mange faktorer som påvirker fiskeriet i denne periode, nogle har en negativ effekt på fiskeriet (der bliver ikke fanget nær så mange fisk under sommerens natfiskeri i forhold til forårets- og efterårets fiskeri). Andre faktorer kan forklare hvorfor fiskeriet er specielt godt om natten i sommerperioden.

Lyset er en af de faktorer, der har indflydelse på natfiskeriet

Med udgangspunkt i mine egne data fra natfiskeriet, lå den gennemsnitlige fangst under forårets natfiskeri i april – maj i de tre perioder: aften- nat og morgen fra 1,5, 1,4 og 1,1 fisk.
I sommerperioden juni – august er den gennemsnitlige fangst tilsvarende for de tre perioder 0,7, 1,8 og 0,4 fisk I de lyse perioder under sommerens fiskeri er den gennemsnitlige fangst stort set halveret i forhold til tilsvarende perioder under forårets natfiskeri.
I den mørke sommerperiode er fiskeriet lidt bedre end det tilsvarende fiskeri i forårsperioden. Rent statistisk er der således ingen tvivl om at sommerperiodens fisk skal tages i den mørke natteperiode.

Der er flere forklaringer på hvorfor fiskeriet er koncentreret til den mørke natteperiode under sommerens natfiskeri Fiskeriet mellem kl. 18:00 – 23:00 og igen fra 04:00 – 08:00 (aften- og morgenfiskeriet) foregår i sommerperioden en stor del af perioden i dagslys, ofte i klart og roligt vand.

Vanddybden sniger sig ikke meget over de 2 meter de første 100 meter ud fra revet. Disse betingelser er ikke ideelle for en jagende havørred. Den trækker ind på revet i takt med det tiltagende mørke. Men også det faktum at mange af byttedyrene først er aktive i den mørke natteperiode, kan være med til at forklare hvorfor fiskeriet er så svært i de lyse perioder under sommerens natfiskeri.

Men lyset , det klare vand og byttedyrenes adfærd er ikke de eneste årsager til det dårlige fiskeri i de lyse perioder under sommerens natfiskeri

Vandtemperaturen

Vandtemperaturen er en anden faktor, som har indflydelse på fiskeriet i sommerperioden. I slutningen af juli og ind i august, kan temperaturen på revet snige sig op på 20 – 21 grader.

Vandtemperaturen når således efterhånden et godt stykke over fiskens trivselstemperatur, og nærmer sig den temperatur hvor fisken populært sagt dør på grund af for høj temperatur.

Denne relativ høje vandtemperatur, kan således også være en faktor i den varmeste periode om sommeren som kan være årsag til, at fisken venter med at komme ind på revet til de sene nattetimer, hvor vandtemperaturen i snit er 1 til 2 grader lavere En vejrmæssig aktivitet, som kan fremskynde et temperaturfald, er en kraftig fralandvind. Denne vil skubbe det varme overfladevand ud og til gengæld presses køligt bundvand ind over revet. I den varmeste tid kan denne vejrsituation redde natfiskeriet.

Den lave temperatur spreder fiskeriet i sommernatten så der kan fanges fisk hele natten igennem.

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.