Sjøørretfluer – Easy Honey Shrimp. Med Eivind Berulfsen.

Bindebeskrivelser med Eivind Berulfsen
Et mønster av Eivind Berulfsen

Hook: Owner kappa SW size 6.
Thread: UTC Ultra thread 140 shell pink.
Tag: SLF SW FL.Shell pink.
Antannas/feelers: Badger natural scin piece.
Eyes: Easy shrimp eyes red.

Led: Led wire.
Rib: mono 0.20 mm.
Legs: Easy Shrimp Legs.
www.easyshrimpeyes.dk/produkt-info/produkt-info-easy-shrimp-legs/?lang=en
Body dub: SLF SW FL.Shell pink.
Shell back: Pro 3d – small.