Fluefiske i sjøen – Vinter og Votter. Med Eivind Berulfsen.