Tomas Jensen – specialist i fynske havørreder

Thomas Jensen, bor et vidunderligt sted hvis man er til kystfiskeri efter havørred. Med udgangspunkt i landsbyen Måle på Hindsholm, den nordøstlige del af Fyn, har han mange smukke og givtige kyststrækninger stort set lige uden for døren. Fiskeriet fylder en stor del af hans liv med to til tre ture om ugen og derfor ved Thomas også hvad han snakker om når det handler om at fange havørred fra kysten, og det gælder hvad enten vi taler om spinnefiskeri eller fluefiskeri.

Thomas er et godt bevis på at du ikke behøver at vælte dig i dyrt og nyt grej for at fange mange fisk. Faktisk må han være lidt af et mareridt for grejproducenterne: Men da vi pakker grejet denne råkolde men solskinsfyldte februardag er der alligevel noget der tyder på at Thomas skal have en ny spinnestang. Hans hund har nemlig gnasket temmelig grundigt i underdelens top på hans otte fods Kinetic Victory.

Faktisk er den det nyeste grej Tomas har og da jeg bløder optrækket til krise op med at jeg har en ekstra stang og at den trods alt ikke er så medtaget som nogle jeg har set på fjernsyn efter et lynnedslag slår han en latter op. Udover at være en dygtig havørredfisker har han nemlig også et herligt lune.

Du både spinne og fluefisker, men hvad kan du bedst lide ?
Jeg kan bedst lide at fange en havørred på fluestangen, og jeg ved ikke rigtig hvorfor, det er lige som den tæthed, den måde du holder fluestangen på, som får et hug til at gå som en chokbølge gennem stangen. Det gør det ikke helt på samme måde med spinnestangen.

Jeg fornemmer at det er lidt årstidsbestemt om du bruger spinne- eller fluegrej ?
Der er lidt om snakken men det afhænger lige så meget af hvordan de fysiske forhold er på den plads jeg fisker på. Vi har jo nogle deciderede badekarstrækninger, og der går det fint med fluestangen både efterår og forår.

Jeg ved næsten altid når en fisk hugger

Vi gør klar til at pakke grejet ud ved et af Thomas´s hotspots. Hvis det ikke havde været for solen var vi frosset til istapper. Vandet ser næsten for godt ud siger Thomas med tanke på fiskeriet. Han vil godt have lidt mere vind. Temperaturen taget i betragtning er jeg godt tilfreds med den svage vind og kigger ud over klart fynsk vand og høj blå himmel.

Thomas monterer sit Quantum hjul fra Zebco på min stang. Umiddelbart vil jeg skyde på at det er omkring 10 år gammelt, og jeg kan godt forstå at han fisker med monofil line.

Den spolefacon er fuldstændig uegnet til de nye såkaldte superliner. Hjulet bærer også præg af mange fisketure, og vi falder i snak om Thomas´s spinnefiskeri.

Hvis vi nu snakker om dit spinnefiskeri, hvilken agn bruger du så mest ?
Jeg bruger mest højtgående woblere. Enten Den Fynske Kystwobler i 15 gram eller en Jack Rapid, og dem fisker jeg så med på let stang som går fra 5 – 18 gram, og så bruger jeg monofil line.

Wobleren skal gå højt i vandet og så laver jeg nogle spinstop undervejs. Jeg har altid blikket rettet mod det sted hvor wobleren fisker, og det er det jeg synes er spændende; at koncentrere sig om at følge wobleren hele vejen ind. Så kan man tydeligt se om der er ”følgere” med ind.

For mig er det lidt hovedløst at gå med en tung agn hvor man ikke har nogen fornemmelse af om der er fisk før hugget falder. Her ved jeg næsten altid når en fisk hugger for jeg ser dem som regel inden de hugger. Jeg vil skyde på at jeg ser mere end 50 % af de fisk jeg fanger inden de hugger.

Det er så utroligt spændende at se fisken gå op og hugge

Niels Vestergård

Vi er kommet ned til stranden og Thomas ligesom kravler ind i en skal af 100 % koncentration. Han vader kun lige to meter ud og lægger kastene skråt ud fra kysten. Blikket er stift rettet mod agnen. Ideen med at lægge kastene skråt er at undgå at skræmme fiskene, og på den måde fiske til fisken inden man når frem til den, fortæller han.

Da vi skifter plads uden at have fået fisk skifter vi også taktik. Nu står den på flåd og flue og hvis man kan snakke om UL (ultra let) fiskeri med bobleflåd så er Thomas manden med sit helt eget koncept.

Fortæl lidt om dit bobleflåd?
Jeg bruger simpelt hen et bobleflåd af typen som kanfyldes op med vand. Det fisker jeg også helt bevidst flydende af samme årsager som når jeg gerne vil have at woblerne skal gå højt. Jeg synes det er så utroligt spændende at se fisken gå op og hugge. Tit hugger de også efter flåddet som de så jager og så speeder jeg op, og er man heldig tager den fluen, når fluen kommer lige forbi den.
Jeg har en springring og en svirvel på den side af linen der er ud mod fluen. Linen føres altså gennem bobleflåddet og så kommer springringen og svirvelen. Så har du et forfang og bobleflåddet sidder altså frit på linen ind mod hjulet. Den pind der går gennem flåddet bruger jeg slet ikke.

Så følger flåddet ikke med på samme måde som hvis man bruger den traditionelle metode, hvor linen bindes fast i hver ende af bobleflåddet. Det er en vigtig detalje fordi når fisken hugger er der direkte forbindelse til fluen. Hvis flåddet ikke sidder frit har man ikke den fornemmelse.
Det gør at når fisken hugger så trækker den ikke i flåddet men i din stang spids og på den måde har du en meget bedre kontakt til fisken.
Jeg fisker med et forfang på 3 meter og jeg bruger jeg den samme 8´fods stang som til mit spinnefiskeri og lader fluen blive i vandet når jeg kaster. Så vender fluen jo i vandet og på den måde undgår jeg problemer med linen selv om jeg har et langt forfang.

Hindsholm Killer

I en pause i fiskeriet kommer der alligevel en stang frem af posen der har kostet lidt flere penge. Det er Thomas´s fluestang. En Sage RPL 9`6 fod i klasse syv og på hjulet sidder en flydende Weight Forward line. Som altid når rigtige lystfiskere mødes går snakken lystigt om teorier, grej og de store fisk vi aldrig fik.

På et tidspunkt er vi nået til det uundgåelige sted i samtale mellem to fluefiskerer, og jeg tænker lidt på om fluefiskende kvinder har de samme tilbøjeligheder som vi mænd. Flueæsken kommer frem og åbnes og der sidder den ! Det lille undseelige kræ af en flue som Thomas er far til og har udødeliggjort i hvert fald på Nordøst Fyn: Hindsholm Killer.

Så er det at det går op for mig at Thomas er 100 % UL- fundamentalist. Hvad skal man ellers kalde en mand når selv fluerne er så sparsomt dresset at de ikke engang har nogen krop !

Når du fisker med flue hvad bruger du så ?
Så bruger jeg min egen Hindsholm Killer. Den bruger jeg i 95 % af alle tilfældene, men så kan der selvfølgelig være en eller anden drilsk ørred, som jeg ikke kan få til at hugge, eller en der har været efter fluen. Så prøver jeg noget forskelligt, men jeg går stort set kun med min egen flue.

Din flue var jo med i Tomas Vinges bøger om havørredfluer. Fik du noget respons på det ?
Egentligt ikke, men de lokale som jeg møder herude har den alle sammen i deres flueæske nu. Det er ikke på grund af bogen men mere fordi vi snakker sammen når vi mødes på kysten. Så snakker man jo om hvad man har fanget og kigger lidt i hinandens flueæsker.

Hvornår begynder din fluefiskesæson ?
Jamen, snakker vi sommerfiskeri hvor jeg tager ud om aftenen så starter jeg med det først i maj måned. Så tager jeg ud et par timer og fisker til solnedgang. Det fortsætter hen til midten af august.
Jeg har nogle gange gået til klokken et og hvis der er fisk så bliver jeg selvfølgelig, men jeg bliver ikke ude hele natten.

Jeg kan se at du også bruger linekurv ?
Da jeg fik min Sage stang opdagede jeg at jeg lige pludselig kunne skyde 20 meter line. Det er altså ikke til at styre i hånden, så blev det nødvendig med en linekurv. Jeg blev så irriteret over at hver gang jeg slap linen så fulgte der bare en fuglerede med ud gennem øjerne. Så lavede jeg en linekurv af en plastskammel fra Ikea og det funger rigtig rigtig godt

Derfor har jeg nogenlunde styr på hvor der er fisk

Selvom Thomas nu er fynbo fornægter hans jyske oprindelse sig ikke. Han skal presses lidt til at fortælle hvor mange fisk han egentligt får på en sæson, eller også er det bare fordi han fanger så mange at han slet ikke behøver at gå op i det.
Efter lidt omtanke kommer svaret; 75 på en god sæson fortæller han og fortsætter:

Altså en 75 stykker over målet vil jeg tro, men de skal helst op på et par og fyrre før jeg tager dem. Jeg kan godt tage en på målet, men gør det selvfølgelig ikke hvis jeg har 15 liggende hjemme i fryseren.

Men det er også udfra betragtningen at det er udsatte fisk. Jeg vinder ikke noget økologisk ved at genudsætte dem. Så kan jeg lige så godt tage dem som en garnfisker kan, men snakker vi besøg i de små åer synes jeg sagen stiller sig anderledes.

Hvad tror du er den væsentligste årsag til at du fanger mange fisk ?
Der er at jeg kender mine fiskepladser godt. Jeg har seks til otte pladser som jeg kender rigtig godt, og derfor har jeg nogenlunde styr på hvor der er fisk i øjeblikket. Måske lige med undtagelse af de hårdeste vintermåneder. Derfor besøger jeg de pladser hvor der er fisk og dør fiskeriet ud drager jeg videre til de andre.
Jeg lader aldrig høj eller lavvande bestemme men tager afsted når jeg har tid, men det betyder selvfølgelig noget for de pladser jeg går på. Jeg har en enkelt plads hvor jeg er afhængig af at komme ud på en revle ved lavvande. Men hvis der er højvande fisker jeg bare en 3- 400 meter længere henne.

Er forklaringen på at du fanger mange fisk også at du ser dem ?
Det er jo svært at sige, men det er helt klart at jeg prøver at provokere en fisk der følger efter min agn. Når man bruger de lette woblere kan man simpelt hen provokere fisken til at hugge ved at nærmest jigge wobleren ind så den farer op og ned lige foran næsen på dem. Det kan de som regel ikke stå for.

Kan du give tre gode råd til én der står og skal starte på kystfiskeri efter havørred ?
Jamen jeg synes kun der er ét godt råd og det er at tage ud med nogle gode lystfiskere eller nogle som kender et vand. Så går man ikke bare rundt på må og få for så tror man ikke på det man laver, og det er vigtigt at man tror på det. Selvfølgelig skal man have noget fornuftigt grej, men det betyder ikke alt. Der jo nogen som tager ud fordi de får lyst til at prøve, og man ved bare at de ikke fanger noget. Så er det bedre at sige jamen så kom med mig ud, for så ved man også at hvis vi ikke fanger noget, er det ikke fordi vi har gjort noget forkert. Der er bare ingen fisk.

Så kunne jeg godt se at det var mit livs fisk

Kære læser – du venter sikkert spændt på at høre om vi nu fangede noget hin kolde februar dag. Jeg kan afsløre at det gjorde vi ikke. Selv for eksperten virker det ikke hver gang, men vi var på rette spor. Thomas skræmte to fisk stort set inde ved stangspidsen og jeg havde en kort kontakt med en fisk. Thomas´s lokalkendskab fornægtede sig altså ikke, men hvad gør to lystfiskere så – joh, de snakker om de fisk de har fanget tidligere og vi var ingen undtagelse.

Hvad er din bedste fiskeoplevelse ?
Det er en fisketur på Færøerne. Jeg boede deroppe et års tid for cirka 10 siden, og jeg havde gået og fisket i fjordene efter de laks der trak rundt og som man kunne se. De ville bare ikke hugge og jeg fiskede efter dem i tre uger og jeg var ved at blive fuldstændig vanvittig. Så havde jeg hørt om den sø der hedder Leynar Vatn, hvor der trækker laks op. Der tog jeg så op og startede med at købe et dagkort for jeg ville først se om de var lige så umulige deroppe, for så gad jeg ikke bruge penge på det.

Jeg kommer derop og sætter mig ned og kigger ud over søen. Lige foran springer en fire kilos ud af vandet. Jeg skynder mig at binde en kaninsskinds zoonker på med rystende fingre. Jeg lægger linen ud og det siger bang med det samme og jeg fighter fisken, lander den og lægger den op i græsset. Jeg tror aldrig jeg har været så glad for en fisk. Der var jeg lykkelig – den lå bare der helt sølvblank.

Fortæl om den største havørred du har fanget ?
Det var i en periode hvor der var et fantastisk sommerfiskeri. Jeg var af sted næsten hver aften og så tog jeg ned til mit badekar (lokaliteten hedder faktisk Jensens badekar – red), og fangede mellem to og fem fisk hver aften. En aften havde jeg et hug hvor det føltes ligesom at kroge et eksprestog. Jeg så hvirvlen og vidste at det var en stor fisk. Næste aften var jeg af sted igen og fik et hug samme sted. Jeg kunne se den gå ude i bølgerne og den opførte sig pænt og stak ikke helt vildt til havs, og indtil jeg fik den ind over netrammen troede jeg det var en tre kilos fisk. Men så kunne jeg godt se at det var mit livs fisk – i hvert tilfælde indtil nu. Den vejede 5, 5 kilo.

Hvad giver det dig at du fisker ?
Jamen det giver mig både afslapning og spænding. Det er så stor en del af min dagligdag. Når jeg ser på vejret tænker jeg på hvordan forholdene er på mine pladser. Jeg har altid mit fiskeri i tankerne på en eller anden måde. Det ville være en katastrofe for mig hvis jeg ikke kunne fiske – det er så stor en del af mit liv.