Havørredguide Fyn, Langeland og Ærø

Havørredguide Fyn, Langeland og Ærø

Guiden er uden sammenligning den bedste i sin genre…

I 1994 udgav Fyns Amt et undseeligt lille hæfte til under en halvtredser, der hed ”100 fine fynske fiskepladser” (FFF). Det var en vejviser til ét hundrede afprøvede fynske kystpladser, og det kom til at danne forbillede for lignende hæfter i andre egne af landet. Her 10 år efter sætter Fyns Amt igen nye standarder med en opdateret udgave af FFF med titlen ”Havørred Guide Fyn, Langeland og Ærø – 117 fine fynske fiskepladser”.

Faktisk er det uretfærdigt at tale om en ny udgave af FFF, for der er på alle måder tale om en ny bog. Knastakselen er stadig vejviseren til de fynske fiskepladser, men her hører ligheden også op.

Den mest bemærkelsesværdige ændring er tilføjelsen af et lille luftfoto af hver enkelt kystplads. Luftfotografierne er taget specielt til ”Havørred Guide Fyn, Langeland og Ærø” af Lars Carlsen, der er indehaver af firmaet Adventure Photos.

Havørredguide Fyn, Langeland og Ærø

”Lars har et ultra-let fly, så med strategisk udlagte brændstofdepoter fløj han Fyn rundt nogle gange og tog billeder”, fortæller projektkoordinator Steffen Hinchely fra Fyntour, der har forestået det praktiske omkring bogen. ”Luftfotografierne er en af årsagerne til at den ny guide har været så længe undervejs. Adskillige betingelser skulle være opfyldt, for at vi kunne få de helt rigtige optagelser af bundforholdene på pladserne: Billederne skulle tages om foråret, hvor algevæksten ikke er kommet i gang, med solen i den rigtige vinkel, svag vind og så videre.”

”Luftfotografierne har især vakt begejstring blandt vore udenlandske gæster. Vi har mange gæster fra Tyskland, Østrig og Schweiz, der ikke er vant til hav og kyst – der er endda nogle, som aldrig har set saltvand før – og for dem giver det kun meget lidt mening at skrive en vejledning som f.eks. ’kast ud over revlen’. Med luftfotografierne kan de nu sætte billeder på de beskrevne forhold.”

En anden væsentlig ændring afsløres i bogens titel ”Havørred Guide Fyn, Langeland og Ærø”. Væk er den oprindelige udgaves referencer til andre fiskearter end havørreder, og væk er notitser som ”Waders nødvendige”. Denne bog er skrevet til svorne havørredfiskere, der vil udvide deres jagtmarker med (nye) fynske kystpladser.

Redaktionen omfatter da også Martin Hedegaard, Claus Eriksen og Morten Valeur, der for længst har tjent deres sporer på kysten. Det ses i ”Havørred Guide Fyn, Langeland og Ærø”’s tekstmateriale, der er mere fyldigt og kvalificeret end FFF’s. I stedet for de oprindelige 100 pladser er der nu 117, og de grundigere beskrivelser er præges af forfatternes førstehåndskendskab til forholdene på stedet.

Kystpladsernes udstrækning er justeret og som i forgængeren plottet ind på detaljerede geodæiske kortudsnit, hvis antal er øget fra 12 til 15. Blandt andet har de ’nye’ pladser i Odense Fjord fået egen kortside. Disse og flere andre pladser er ikke nye som sådan, men praktiske forhold har gjort det muligt at medtage dem i ”Havørred Guide Fyn, Langeland og Ærø”, forklarer Steffen.

”Vi hylder et princip om, at vejviseren skal være ’til at leve af og leve med’. Derfor er alle pladser verificeret af de berørte kommuner og ofte også af de berørte lodsejere, så parkering på de anviste pladser er tilladt, og færdsel på de berørte ejendomme er accepteret. Enkelte lodsejere har frabedt sig, at deres område bliver omtalt i guiden for at undgå megen færdsel på deres jord. Det respekterer vi naturligvis, men det har reduceret den oprindelige bruttoliste på 140 pladser.”

”Men lige så vigtigt som det er for lodsejere og myndigheder, at vi kun henviser til accepterede kystpladser, lige så vigtigt er det for vores gæster. De skal kunne parkere og færdes i et område med vished for, at deres tilstedeværelse ikke støder nogen – det gælder især de udenlandske gæster, der ikke er fortrolige med regler og manerer i den danske natur. Derfor har vi nu også markeret de sårbare naturområder og fuglebeskyttelsesområder, hvor der skal eller bør vises særlige hensyn.”

En anden velkommen nyskabelse i ”Havørred Guide Fyn, Langeland og Ærø” er et grundigt afsnit om fiskemulighederne på de offentlige stykker af Odense Å.

”Vi ville gerne have haft Odense Å med i den foregående udgave”, fortæller Steffen. ”Men Danmarks Sportsfiskerforbund, der administrer kortsalg og vandløbspleje på de kommunalt ejede strækninger, ønskede på det tidspunkt ikke åen markedsført. Forbundet har med tiden ændret holdning, så nu kan vi også vejlede lystfiskere om denne fynske mulighed for at fiske havørreder i strømvand.”

”Havørred Guide Fyn, Langeland og Ærø” er uden sammenligning bedst i sin genre. Den lille forbedringsmulighed, som kan skaffe absolut topkarakter, har egentlig slet ikke noget med bogen at skaffe og blev foreslået af min fiskekammerat i det fynske, Jacob Vestergaard. Læg de bittesmå luftfotos af pladserne ind på Fyntours hjemmeside, så de kan nydes i fuld størrelse – også den håndfuld fotos af hver plads, der ikke var plads til bogen.

Men det ændrer ikke ved konklusionen. Fyns Amt har gjort det igen – ”Havørred Guide Fyn, Langeland og Ærø” er en ny klassiker.