gudenaaen

Gudenåen

Steen Ulnits er tilbage med en bog om laksens endeligt og tilbagevenden til Danmarks længste vandløb Gudenåen…

Det mindste er sjældent det uvæsentlige. Steen Ulnits nyudkomne bog om Gudenåens laks syner ikke af meget med sine godt et hundrede sparsomt illustrerede sider i uindbundet A5 format. Men bogen er et væsentligt kapitel om danske laks og dansk laksefiskeri, og i særdeleshed, et væsentligt kapitel om Danmarks længste vandløb Gudenåen. Efter udryddelsen af åens enorme laksebestand i sidste og forrige århundrede, og de seneste femten års ihærdige forsøg på en reetablering af en laksebestand, gør bogen status. Steen Ulnits fortæller historien, viser de nuværende muligheder og ikke uvæsentligt ridses de fremtidige potentialer op.

Bogen er naturligvis skrevet primært for lystfiskere. Den er også skrevet udfra lystfiskerens synsvinkel. Den tager naturligt også fiskenes, eller lystfiskernes om vil, parti i de mange politiske spørgsmål, som lakseproblematikken rejser. Med det sagt er bogen dog også af stor lokalhistorisk værdi for de mange tusinder af mennesker der bor og færdes ved åen fra Tinnet Krat til Randers Fjord. Jævnligt popper nyheder op i landets medier om Tangeværket, balladen om søen bagved, politiske uenigheder om områdets lokalplaner, stridigheder mellem garnfiskere og lystfiskere osv. Bogen her sætter det hele overskueligt i relief, uden at gå unødigt i dybden for menigmand.

Bogen tager sit udspring ved åens udspring i Tinnet Krat, og begiver sig derefter nedstrøms mod Randers Fjord. Undervejs fortælles historien om de forskellige typer fauna, menneskets påvirkning af åen og de mange andre fiskearter åen huser. Der er interessant historisk læsning om de mange laksegårde, der tidligere lå langs åen, og desværre også fakta om hvordan fiskeriet blev vel effektivt for laksene. Med industrien, forureningen af åens vand og etableringen af Tangeværket var laksens endeligt uundgåeligt.

Steen Ulnits svigter ikke sit gamle fag som fiskeribiolog. Laksens livscyklus og forskellene på livet som henholdsvis laks og havørred gennemgås.

Bogen gennemgår hele opstarten af lakseprojektet og de succesfulde og historiske år omkring seneste årtusindskifte, hvor blanke laks atter returnerede i tusindtal til åen. De nye planer for området omkring Tange Sø og perspektivet for fremtidens internationale laksevand ridses op.

Af ikke uvæsentlig og umiddelbar interesse for både lokale og tilrejsende lystfiskere, gennemgår bogens sidste kapitler de mange fiskepladser, metoderne og årets gang langs åen. Åen er lang og her findes god inspiration at hente for fiskeren, der måske ikke ønsker at fiske på åens mest kendte fiskepladser. Bemærkelsesværdigt er det, at flere af de allerstørste laks i nyere tid er fanget på stræk med gratis fiskeri for enhver.

Bogen er illustreret med tegninger af både laks, naturen langs åen og kort der løseligt anviser fiskepladserne. Alt i alt en letlæst bog med et fint indhold pakket ind i en diskret produktion. Indbinding og et par fotos af store gudenålaks havde løftet det samlede indtryk og givet yderligere blod på tanden hos de fleste lystfiskere.

Fakta
Forfatter: Steen Ulnits
Titel: Gudenåen – Danmarks internationale laksevand
Forlag: Ulnits Bøger (2005)
ISBN 87-988226-3-2

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.