FLUEKAST... den skandinaviske stil

FLUEKAST… den skandinaviske stil

Velkendt fra kurser, film og udvikling af fluegrej – Henrik Mortensen er klar med sin længe ventede bog om fluekast…

Kendt som utrættelig kasteinstruktør, der hvert år hjælper hundredvis af fluefiskere på rette spor med deres fluekast. Kendt som trendsættende grejudvikler af flueliner og fluestænger. Kendt for de første tre afsnit af en imponerende filmserie om det at kaste og fiske med flue.

Efter års arbejde tilføjes en ny genre nu til Henrik Mortensens arbejde med fluekast. Henrik Mortensen gør status på sin omfattende viden om emnet i bogform med en eksklusiv udgivelse – FLUEKAST… den skandinaviske stil.

Alligevel imponerer bogen med det samme man får den i hånden. Alene formatet på næsten tredive gange tredive centimeter. Indbindingen og papirkvaliteten er af opsigtsvækkende høj kvalitet. Traditionelt har skandinaviske bøger om fluekast indeholdt en række kringlede illustrationer kombineret med fotos af vel dokumentarisk karakter.

FLUEKAST indeholder ganske vist en række instruktive tegninger, men fotosiden står i skarp kontrast til det meste, som tidligere er udgivet på denne front. De knap tohundrede sider rummer mere end tohundrede fotos af høj kvalitet. Mange er step by step billeder af fluekast, men en række billeder i stort format fra fiskesituationer pryder bogen og holder læseren på sporet af hvad FLUEKAST handler om – at kunne fange fisk. Det er professionelt håndværk om end nogle af billederne nærmest er for behandlede. Ud i materialer og udtryk er der således ikke et øje tørt, det er en respektindgydende produktion, selv om enkelte billeder genkendes fra Henrik Mortensens øvrige produktion.

Indholdet i bogen kredser naturligvis om fluekast. Ikke i den forstand at fluekast er en sport i sig selv, men ud fra tankegangen om, at korrekt og varieret fluekast giver de bedste muligheder for at fange fisken – at det perfekte kast er det som fanger fisken.

Henrik Mortensens religion er kontrollerede kast kombineret med den rette fiskestrategi – ikke rekordlange kast til tredje revle eller i næste sving på modsatte side af elven. Kontrol frem for kraft og længde er bogens mantra.

FLUEKAST... den skandinaviske stil

Indledningsvis introduceres læseren til personen Henrik Mortensen. Hvordan fiskestangen var den trofaste følgesvend allerede fra barnsben, og om hvordan tilfældet ville, at drengen kom på sporet af fluefiskeriet. Hvordan tiden som kasteinstruktør startede, og hvordan karrieren tog fart efter mødet med svenske Göran Andersson. Om hvordan Henrik Mortensen i dag arbejder som chef for udvikling af fluegrej hos danske Scierra og desuden underviser omkring tusind kursister årligt. Et vink til vordende mesterfluekastere om, at Henrik Mortensen heller ikke blev født som mesterkaster.

Knap tohundrede sider om fluekast er en rigtig stor mundfuld teoretisk læsestof, som de færreste vil få et resultat ud af at læse på en gang. Derfor er det en genistreg, at der i bogens start er afsat to sider til at forklare de enkelte kapitler, hvad de indeholder og hvordan de bruges i gennem et træningsforløb. Der er således mere end overskrifter at holde sig til, når man skal huske hvordan det nu lige var det var.

Bogens elleve kapitler fokuserer i al sin enkelhed på, hvordan man kaster med enhåndsstang og tohåndsstang med henholdsvis overhåndskast og skandinavisk speykast eller underhåndskast om man vil.

FLUEKAST... den skandinaviske stil

Fra starten klarlægges de fysiske kræfter, der er på spil i et fluekast, og undervejs beskriver Henrik Mortensen, hvordan man ud fra hans synspunkt optimere alle grejets dele til at præstere bedst muligt, når man endelig står ved fiskevandet. At hans teorier er materialiseret i Scierras grejsortiment fremgår tydeligt af bogens billeder. Hvorvidt det for kraftig reklame vil jeg ikke være dommer over, og jeg vil sandsynligvis have siddet forundret tilbage, hvis ikke Henrik Mortensen kun brugte det udstyr han selv har udviklet til formålet.

Det er svært at lære at kaste med flue ved at læse i en bog og det ønsker Henrik Mortensen absolut heller ikke at man skal. Tværtimod opfordres læseren overalt i bogen til at træne sine kast og bevæge sig forsigtigt frem, så fisketurene ikke ødelægges af for meget kasteteori. Ikke desto mindre sørger bogen for, gennem god pædagogik og klar formidling, at selv erfarne fluekastere har noget at hente og måske kan sikre sig en enkelt aha-oplevelse. Man efterlades under alle omstændigheder ikke mere forvirret efter et besøg i bogens kapitler.

Som pauser i teorien beretter Henrik Mortensen om sin fascination af Riffling Hitch fiskeriet efter laks, og igennem bogen krydres lektionerne med anekdoter og små ligninger, der relaterer teorien til praktisk fiskeri.

Bogen er desuden blandt de bedste jeg har set, når det gælder at sikre sig al viden om de nødvendige knuder, håndtering og tilpasning af liner samt vedligeholdelse af udstyret til skandinavisk brug.

Uden at være blandt eliten af fluekastere er det min fornemmelse, at intet er overladt til tilfældighederne i FLUEKAST… den skandinaviske stil, og i stedet for at sidde tilbage kvalt af en teoretisk bibel, så opleves bogen derimod som en inspirerende vitaminindsprøjtning til både fluekast og fiskestrategi. Jeg havde umiddelbart troet, at der ville være flere eksempler på nogle af de specielle kast, som kasteentusiaster ofte taler om. Efter at have læst bogen savnes de dog ikke. Bogen anviser genveje til fluekastet og fiskene – ikke omveje.

Bogen retfærdiggøres med, at vores udstyr har udviklet sig markant de seneste år, og jeg vil vurdere at FLUEKAST som bog vil have sin berettelse mange år frem.

Fakta
Forfatter: Henrik Mortensen
Titel: FLUEKAST… den skandinaviske stil
Forlag: Egen udgivelse (2006)
ISBN 87-990764-0-3
192 sider