Tidligt foraar

Det tidlige forårs fiskeri med fluestangen

Det er blevet lysere og dagen er længere. Solsort og stær er godt i gang. Ude på engene er det viben der giver opvisning i elegance til toner fra lærken.

Fiskeriet handler derimod om at komme til bunds i bogstaveligste forstand. Men ørreden med fornavnet Bæk er en fisketur værd. Fisker du i et vandløb med stalling, så undlad at fiske på gydebankerne. Vis sportsånd ! Kender du dit vand godt vil du næsten 100% kunne fiske efter den ene art, uden at komme på tværs af den anden. Jeg har ingen fast religion om hvorvidt fluen skal fiskes ned- eller opstrøms. Efter min mening skal du kunne begge dele. For mig er det pladsen der afgør, om jeg fisker den ene eller den anden vej. Hvordan skræmmer jeg fisken mindst muligt og hvilke muligheder giver omgivelserne mig ?

Til opstrøms fiskeri anbefaler jeg en flydeline, et hurtigtsynkende forfang og en vægtbelastet flue – Vel at mærke med bidmelder! Dem laver jeg selv af flettet backing (som også kan bruges til at lave flettede forfang med, og til fluekroppe på lange fluer). Jeg laver bidmelderen 10 – 12 cm . lang og midt for trækker jeg et stykke polypropylen igennem med min fluebinding tråder. Jeg bruger mest hvidt polygarn, men blander også farverne så jeg har en der er synlig under alle lysforhold. Jeg laver dem også med forskellig mængde af polygarn, alt efter fluens og forfangets vægt. Fiskeri med bidmelder holder meget jeg af. Det er vildt spændende at vente på, hvornår den dykker, og der skal gives tilslag hver gang. Ikke voldsomt, men hurtigt. Bidmelderen imprægneres med tørfluefedt. Så flyder den godt og længe, men det er nødvendigt lige at presse vandet ud af den en gang imellem. Bidmelderen placeres ved hjælp af løkkerne mellem flueline og forfang.

Især ved opstrømsfiskeri er det meget vigtigt at du har kontakt med linen med det samme. Brug kast med et forholdsvist tidligt stop i fremkastet, så fluen kommer hurtigt i vandet.  Selv bruger jeg oftest et intermediate forfang, fordi jeg så også kan benytte mig af en vis opdrifts effekt. Det gøres ved et lille træk i linen og hurtigt give løsline igen.

Og husk det så – tag fluen langs din egen bred. Mange er så indgroede i det traditionelle havørred fiskeri, at linen løftes til nyt kast så snart fluens drev mod egen bred er slut. Der går de godt nok glip at rigtig mange fisk !

De fleste fisk jeg fanger på denne tid er propfulde af tanglopper. Den viste tangloppe har hundredvis af ørreder og stallinger på samvittigheden. Hvis du synes den ser meget lys ud, så vent til den har været en tur i vandet. Den er bedst netop nu og om efteråret, men er en af de fluer som vil kunne fange fisk hele året.

Alle mine forårsfluer bindes i to udgaver. Som alm. vægtbelastede og som goldkopf fluer. Fluen Michsmiks har de sidste par år givet rigtig mange gode bækørreder, og så er den hurtigt og simpel at binde. Det er bare om at komme derud.

Bækørreden og viben venter på dig!