3 sikre nymfer til åen

Når man ved at cirka 80 % af ørredens føde består af insektlarver og bunddyr så som tanglopper, og kun cirka 20% af klækkende døgnfluer, vårfluer og slørvinger på overfladen eller lige under overfladen, burde flueæsken reflektere det samme forhold, når der fiskes efter stalling og ørred i de hjemlige vande.

Dette er dog langt fra tilfældet. De fleste har nok en forkærlighed for tørfluefiskeriet, der oftest kan virke mere spændende, idet man både kan se og følge sin flue hen mod den ringende fisk.

Nymfefiskeriet kan faktisk være lige så spændende. Det kræver dog, at man også her kan se sit mål, den aktive ørred, som står tæt ved bunden og svinger frem og tilbage for at indtage den føde, som driver forbi på deres vej forbi – eller op til overfladen mod klækning.

Med et par gode polariserende briller og masser af solskin er det faktisk muligt i de fleste danske vandløb, at se ørreden tæt ved bunden. Er man forsigtig nok kan man snige sig så tæt på, at man vil kunne se både fisk og flue. Får man skræmt ørreden, giver man den blot en lille pause, før man atter vender tilbage med større forsigtighed. Denne form for jagt kan få adrenalinen op på samme høje niveau, som hvis man havde fisket tørt.

De færreste er entomologer (insektkyndige), så derfor er det ønskværdigt at de nymfer vi fisker med, repræsenterer så mange forskellige insekter som overhovedet muligt. Jeg har valgt 3 nymfer som for 90% vedkommende dækker de danske døgnfluers størrelse og udseende.

Pheasant Tail variant

Denne variant på den klassiske nymfe fiskes bedst helt nede ved bunden, og den belastes eventuelt med lidt ekstra kobbertråd. Den dækker en hel række døgnfluer i det tidlige stadie, hvor de lever mellem grus og vegetation.

Pheasant Tail variant

Pheasant Tail variant

Fluen bindes i str. 12 til str. 20

Hale: halestråler fra jagtfasan – han
Krop: halestråler fra jagtfasan – han
Rib: kobbertråd
(Evt. sparsomt hackle)
Hoved: kobber hoved
Tråd: brun

Copper John

Denne flue stammer fra USA, men dækker igen en hel række af vore hjemlige insekters udseende. Her er det guldhovedet, som giver vægten og kopper tråden som giver udseendet. Denne nymfe kan ligeledes bindes fra str. 12, men fisker bedst i de små størrelser – str. 16 til 22
Copper John

Copper John

Hale: Biots (sidestråler fra svingfjer)
Krop: Kobbertåd – påfugleherl
(Eventuel vingekasse: flad mirage tinsel)
Hackle: agerhøne – brun
Hoved: kobber hoved
Tråd: oliven

The Universal Nymph

Denne flue stammer ligeledes fra USA og er kreeret af min gode ven Steve Schweitzer fra Global flyfisher.com. Mønstret er igen tænkt som en nymfe, som skal dække flest mulige insekter. Her har Steve taget karakteristika fra de mest berømte nymfer vi kender i dag og sammensat dem på en sådan måde, at fluen får et flot udseende og tillige er velfangende.

The Universal Nymph

The Universal Nymph

Hale: Biots (sidestråler fra svingfjer)
Krop: haremaske – påfugleherl
Vingekasse: flad mirage tinsel
Rib: Kobbertråd
Hackle: agerhøne – brun
Hoved: guld eller kobber hoved
Tråd: brun

Med disse 3 fluer i æsken i forskellige størrelser vil man kunne begå sig i et hvilken som helst ørred førende vandløb verden over, fra New Zealand til Nord Kap.

God fornøjelse ved stikket!