10 år med FFFD – How did it all begin?

Federation of Fly Fishers startede i USA i tresserne. Først i starten af halvfemserne kom FFF til Europa. Det var et par ildsjæle, europæiske medlemmer af FFF, med Bas Verschoor fra Holand som primus motor, der var fast besluttede på at etablere en europæisk afdeling bestående af nationale underafdelinger.

I Norden gik de første spæde forsøg på at lave en skandinavisk afdeling, men den led skibbrud og i slutningen af 1992 resulterede anstrengelserne i, at det blev Per Nielsen der, som dansk repræsentant, skulle forsøge at få etableret en dansk afdeling.

En A4 leaflet om stiftende generalforsamling blev lagt ud i butikkerne, startskuddet var gået!

Bestyrelsen

Den første bestyrelse valgt på stiftende generalforsamling 28 april 1993 var på 5 mand med Per Nielsen som Formand. Per Nielsen havde fra start af sagt, at han ikke ville blive som formand, da han qua sit arbejde (Vision, Red.) kunne komme i konflikt med sig selv og sine forretningsmæssige forbindelser/gøremål.

Så allerede ved den 1. ordinære generalforsamling trådte Per tilbage og Søren Klünder tog over samtidig med, at bestyrelsen blev udvidet til 7 mand.

Søren tog det lange seje træk og fik etableret og udviklet FFFD til den største afdeling uden for USA. Hvor mange tusinde timer Søren har brugt på FFFD er umuligt at få opklaret.

I 2002 trådte Søren Klünder så tilbage og Søren Glerup overtog. I november 2002 blev det så Peter Løvendahl, der efter en ekstraordinær generalforsamling blev valgt til at føre FFFD ind i sit andet tiår.

I de første ti år har mere end 20 personer haft sæde i bestyrelsen og på hver sin måde været med til at forme FFFD til det landsdækkende forbund, vi er i dag.

Som i alle andre forbund/foreninger har det ikke altid været nemt at være bestyrelsesmedlem i FFFD her i »Jantelovens Land«. Det største man kan opnå er vel, at man selv er tilfreds med den indsats, man har gjort.

Jeg vil tillade mig at nævne en enkelt – Den person der i længst tid har været en del af bestyrelsen nemlig fynboen Peter Hansen. Peter startede som suppleant i 1993 og har derefter siddet i bestyrelsen kontinuerligt frem til 2002.

Peter har været en særdeles markant person i bestyrelsen med fingrene i utroligt meget, bl.a. Festivalen, træffene og DM i fluebinding.

FFFD startede med 34 medlemmer, af dem er 13 stadig i medlemsskaren og nåede 47 medlemmer inden udgangen af 1993. I 1994 100 medlemmer. I 1997 over 200, hvilket var en milepæl, der gjorde det muligt at få bladet postbesørget. I 1999 rundede FFFD 400 medlemmer og i dag er vi 485.

Derudover har FFFD også gennem årene haft en del udenlandske medlemmer.

Turene

Det første år var i det hele taget en ordentlig mundfuld. Foruden festivalen, gennemførte FFFD en tur til Tjekkiet, i øvrigt stadig klubrekord, hvad angår deltagere (32 mænd og 3 piger deltog).

Fisketure er hjørnestenen i FFFD, vi må bare fiske! …..og ture har der været mange af. Efter den første tur til Tjekkiet har mange vandløb, søer og kyststrækninger været mål for FFFD ture ikke alle med de store fangster, men med mange fantastiske oplevelser.
Mange FFFD medlemmer har også været på adskillige fisketure uden for FFFD regi, hvoraf flere beretninger har været bragt i FlueFisker. Spændende ture til Færøerne, Bahamas, New Zealand og USA jo der har været noget at drømme om.

FFFD har om ikke været globetrottere, så har vi i hvert fald haft ture til Tjekkiet, Irland, Sverige, Norge og Slovenien, men ikke mindst til mange forskellige gode steder i det ganske land.

Lad mig nævne »Havørred Eldoradoet« på Fyn og i Isefjorden, »Stallinge Mekkaet« i Gudenåen eller Lakseåerne Varde- og Skjern å, alle steder hvor man, ifølge den lidt kulørte fiskepresse, aldrig kan have »nulture«.

FFFD har dog gang på gang fået smilet frem på vore medlemmer, selvom den store fangst udeblev på de ellers så sikre lokaliteter. Når det er sagt, er det vel alligevel sejrene, der står forrest. Personligt vil jeg aldrig glemme daværende kasserer Kim Biltofts glædesfyldte ansigt, da han på vores efterårstur til Varde å i 1995 stolt fremviste sin første danske laks.

Andre medlemmer har også fået deres første fluefangede laks, havørred, bækørred, stalling, helt eller gedde på en af vore ture eller sagt med andre ord, der har været mange dejlige oplevelser på vores ture for de aktive medlemmer. De øvrige medlemmer har så kunnet læse om oplevelserne og indtrykkene uden at blive solbrændte, stukket af myg eller blive kolde og våde.

Det gik hurtigt op for os i bestyrelsen, at vi måtte have et Blad og i marts 1994 udkom »Nyhedsbrev nr. 1« i A5 format med Birthe Klünder som redaktør. Medlemsbladet fortsatte som nyhedsbrev frem til og med sommeren 1997. I alt 14 numre blev det til med skiftende redaktører.

Efterfølgeren blev »FlueFisker« i A4 format med Søren Klünder, Bjørn Thomsen og undertegnede i redaktionen for de første numre, senere Bjørn Thomsen og Søren Klünder og for tre numre i 2001 med Martin Jørgensen ved roret.

Fra efteråret 2001 overtog Bjørn igen ansvaret og bladet udkom i et lidt mindre format.

FlueFisker er stadig vores medlemsblad, men nu er det Nils Hall Torgersen og Jens Lund Adamsen ved roret.

Rigtig mange medlemmer har gennem tiderne leveret gode og spændende artikler og andre indlæg til vores blad og flere kan læses på FFFD’s hjemmeside. (Se linket til FFFD på sidste side)

The Danish Fly Festival

På forsiden af sidste nummer af FlueFisker ser du et billede af den første festivalplakat. Festivalen som kom på plads ved en overordentlig stor arbejdsindsats af utroligt få mennesker allerede 5 måneder efter, at FFFD var stiftet.

Lige siden den første festival i september 93 har »The Danish Fly Festival« været FFFD´s hovedarrangement. (Plakaterne fra alle de tidligere festivaler kan ses på hjemmesiden).

Man siger, at kært barn har mange navne, det passer! Her et par af navnene: »Fly Fair«, »Fly Show«, »Fluefiskemesse«, »Fly Festivalen«, »The Danish Fly Fair« eller i daglig tale »Messen«.

Efter den første gang i EFI hallerne i Esbjerg har festivalen haft fast tilholdssted i KFUM hallerne i Kolding.

Flytningen af festvalen til Kolding gik rigtig godt, ikke mindst på grund af Søren Dencker, hvis kontakter i lokalsamfundet løste et utal af problemer, men uden at forklejne nogen, har specielt Birthe og Søren Klünder været synonym med The Danish Fly Festival endda i en sådan grad, at det formentlig vil tage en tid førend alle vores udenlandske kontakter helt finder ud af, at et nyt hold har taget over.

Hvis nogen tror, at en festival kommer af sig selv, kan de godt tro om igen. Det er et kæmpe arbejde både i planlægningen med timevis af møder, telefonsamtaler, fax og mails og under selve afholdelsen med løsning af et utal opgaver og småproblemer for at holde det hele kørende. Da den første festival i Kolding lukkede søndag aften, kunne jeg konstatere, at jeg ikke havde testet en eneste stang eller fået handlet bare halvdelen af det, der stod på indkøbslisten »bad luck« til gengæld var jeg dødtræt.

FFFD fik megen ros af såvel besøgende, som udstillere og aktører. Den bedste var formentlig af et par amerikanere, der spurgte mig om i hvor mange år vi havde kørt dette arrangement, for det var det bedst organiserede de nogensinde havde oplevet i såvel USA som Europa. Da jeg svarede at det kun var anden gang og første gang i Kolding blev de vildt imponeret. De havde flere messer i USA som efter 8 år stadig ikke var på samme niveau som vores, jo det varmede!

En anden gennemgående succes i alle Kolding-årene har været vores tombola, hvor Kim Bentzen har regeret og brugt enorme ressourcer på at skaffe præmier op til sidste øjeblik. Tombolaen har været et tilløbsstykke sikkert på grund af de mange fine præmier og har hvert år givet et flot overskud.

Festivalen har fra start af, haft et godt ry og står i dag som et »must« for mange fluefiskere. Ikke kun i Danmark, men langt ud over vore grænser. Lad den fortsætte sådan.

Fluebindertræffene har været et kærkommen alternativ til de øvrige aktiviteter.
De startede i januar 1996 i Fredericia og har derefter haft en omskiftelig tilværelse rundt i landet. De har alligevel beholdt sin varme og gode atmosfære.

Træffet har altid været en »social event«, hvor der har været plads til små overraskelser og konkurrencer. De der deltog i 1998 husker med sikkerhed fluebindingskonkurrencen: »Bind en Rød Cardinal i fuldkommen mørke«. Hold da op, hvor der blev grinet, da lyset blev tændt.

Eller tilbage i januar 1996 i Fredericia, hvor der skulle laves fluer på et samlebånd af 5 mands hold. Ingen af fluerne endte med at blive det, den første ved samlebåndet havde haft i tankerne, da han bandt halen ind, men som Dennis skrev i sit indlæg om træffet: »Det resulterede i nogle fantastiske mønstre«.

Peter Hansen har gennem alle årene med hård hånd styret begivenhederne også når det gjaldt de forba….. » proppenge«. Her må jeg tilføje overfor de af vore medlemmer som endnu aldrig har deltaget på et fluebindertræf, at whiskey eller whisky (alt efter om man er til Irsk eller skotsk) og fluebinding har vist sig at være en særdeles bæredygtig kombination.

Kastecertificering

Kasteinstruktion har været en fast bestanddel af aktivitetsudbudet og været under stadig udvikling. Det første kursus fandt sted allerede i februar 1995 i Bøgeskovhallen nord for Fredericia, hvor Michael Beck-Hansen var instruktør.

Siden da har rigtig mange af vore medlemmer lagt flueliner ud over diverse græsplæner rundt om i landet.

Noget kendetegnende for FFF er deres certificering af kasteinstruktører og med FFF Europe ensartede regler er der lagt et særdeles godt niveau, en sikkerhed for, at de folk vi bruger som undervisere selv kan betjene grejet ordentligt.

Mange både danskere og udlændinge er gennem tiden gået op til prøverne og en ikke lille del af disse har måttet sande, at det ikke er helt nemt.

De første tre danskere, der gik op til prøverne og bestod, var Michael Greve, Michael Beck-Hansen og Erik Kyrping. Det skete under festivalen i 1997.

Læs mere om FFFD her